Law Firm in Cracow

עורך דין והמשרד

עורך דין ירוסלב פיקאר (Jarosław Piekar) קיבל תואר שני במשפטים בהצטיינות מטעם פקולטת משפט ומנהל של אוניברסיטה הייגילונית בקרקוב. הוא רשם את מבחן הגמר ההתמחות בעריכת דין בדצמבר 2005 ועבר אותה בהצטיינות. משרד עורכי הדין של עו”ד ירוסלב פיקאר פועל ללא הפסקה מתחילת אפריל 2006.

המשרד מעניק עזרה משפטית כוללת בהיקף מלא: מתוכניות השקעה גדולות עד לעניינים חד פעמיים. אנו מעניקים טיפול משפטי קבוע לאנשים המנהלים פעילות עסקית, כמו כן אנחנו מעניקים ייעוץ משפטי חד פעמי. אנו מייצגים לקוחות בסכסוכים בבתי המשפט ובמשאי מתן. לבקשת הלקוח אנחנו מבצעים בדיקה של מצבים חוקיים ועובדתיים המוצגים לנו, ואנו מכינים חוות דעת הקשורות לבעיות או סוגיות המשפטיות המוצגות לנו.

מתן שירותים משפטיים לאנשים מחוץ לפולין ואזרחות פולנית

במשרדנו אנו שמים דגש על מתן שירותים משפטיים לאנשים מחוץ לפולין, כולל אנשים עם שורשים פולניים (מוצא פולני) ו/או אנשים הקשורים לפולין – במיוחד אנשים ממוצא יהודי. אנחנו מטפלים באופן מקיף בעניינים הקשורים לקבלה ו/או אישור של אזרחות פולנית (במטרה לקבל דרכון פולני): החל מהשגת כל המסמכים (כולל חיפוש בארכיבים בפולין ובחוץ לארץ), רישום תעודות בלשכות מרשם האוכלוסין בפולין, עד להגשת בקשות על כל נספחיה וייצוג בהליכים. במקרה הצורך אנחנו מנהלים פעולות ו/או נפגשים עם הלקוח מחוץ לגבולותיה של פולין.

אנחנו עוזרים גם כן לאנשים המתגוררים מחוץ לפולין בכל עניינים משפטיים אחרים, כולל היתרים למגורים או לעלייה, אישורי עבודה, עזרה בניהול פעילות עסקית והרבה נושאים אחרים.

עניינים אחרים

בין עניינים אחרים המטופלים על ידי המשרד יש להדגיש את:

1) החזרת נכסי דלא ניידי – אשר הופקעו או אשר נמצאים בניהול של אנשים אחרים;
2) טיפול משפטי לבעלי בניינים,
3) טיפול משפטי לאנשים המנהלים פעילות עסקית או הליכי השקעה,
4) פיצויים,
5) ייצוג בעניינים (סכסוכים) בהשתתפות של מודסים שונים.