Polityka cookies

Czym sA� pliki a�zcookiesa�??

Poprzez pliki a�zcookiesa�? naleA?y rozumieA� dane informatyczne, w szczegA?lnoA�ci pliki tekstowe, przechowywane w urzA�dzeniach koA�cowych uA?ytkownikA?w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalajA� rozpoznaA� urzA�dzenie uA?ytkownika i odpowiednio wyA�wietliA� stronA� internetowA� dostosowanA� do jego indywidualnych preferencji. a�zCookiesa�? zazwyczaj zawierajA� nazwA� strony internetowej z ktA?rej pochodzA�, czas przechowywania ich na urzA�dzeniu koA�cowym oraz unikalny numer.

Do czego uA?ywamy plikA?w a�zcookiesa�??

Pliki a�zcookiesa�? uA?ywane sA� w celu dostosowania zawartoA�ci stron internetowych do preferencji uA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. UA?ywane sA� rA?wnieA? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktA?re pomagajA� zrozumieA� w jaki sposA?b uA?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoA�ci, z wyA�A�czeniem personalnej identyfikacji uA?ytkownika.

Jakich plikA?w a�zcookiesa�? uA?ywamy?

Stosowane sA� dwa rodzaje plikA?w a�zcookiesa�? a�� a�zsesyjnea�? oraz a�zstaA�ea�?. Pierwsze z nich sA� plikami tymczasowymi, ktA?re pozostajA� na urzA�dzeniu uA?ytkownika, aA? do wylogowania ze strony internetowej lub wyA�A�czenia oprogramowania (przeglA�darki internetowej). a�zStaA�ea�? pliki pozostajA� na urzA�dzeniu uA?ytkownika przez czas okreA�lony w parametrach plikA?w a�zcookiesa�? albo do momentu ich rA�cznego usuniA�cia przez uA?ytkownika.
Pliki a�zcookiesa�? wykorzystywane przez partnerA?w operatora strony internetowej, w tym w szczegA?lnoA�ci uA?ytkownikA?w strony internetowej, podlegajA� ich wA�asnej polityce prywatnoA�ci.

Czy pliki a�zcookiesa�? zawierajA� dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy uA?yciu plikA?w a�zcookiesa�? mogA� byA� zbierane wyA�A�cznie w celu wykonywania okreA�lonych funkcji na rzecz uA?ytkownika. Takie dane sA� zaszyfrowane w sposA?b uniemoA?liwiajA�cy dostA�p do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plikA?w a�zcookiesa�?

Standardowo oprogramowanie sA�uA?A�ce do przeglA�dania stron internetowych domyA�lnie dopuszcza umieszczanie plikA?w a�zcookiesa�? na urzA�dzeniu koA�cowym. Ustawienia te mogA� zostaA� zmienione w taki sposA?b, aby blokowaA� automatycznA� obsA�ugA� plikA?w a�zcookiesa�? w ustawieniach przeglA�darki internetowej bA�dA? informowaA� o ich kaA?dorazowym przesA�aniu na urzA�dzenie uA?ytkownika. SzczegA?A�owe informacje o moA?liwoA�ci i sposobach obsA�ugi plikA?w a�zcookiesa�? dostA�pne sA� w ustawieniach oprogramowania (przeglA�darki internetowej).
Ograniczenie stosowania plikA?w a�zcookiesa�?, moA?e wpA�ynA�A� na niektA?re funkcjonalnoA�ci dostA�pne na stronie internetowej.

Jak wyA�A�czyA� cookies?

Dla przeglA�darki Firefox: wiA�cej o ustawieniach

Dla przeglA�darki Google Chrome: wiA�cej o ustawieniach google chrome

Dla przeglA�darki Internet Explorer 9: wiA�cej o ustawieniach