Polityka cookies

Czym sAi?? pliki ai??zcookiesai????

Poprzez pliki ai??zcookiesai??? naleA?y rozumieAi?? dane informatyczne, w szczegA?lnoAi??ci pliki tekstowe, przechowywane w urzAi??dzeniach koAi??cowych uA?ytkownikA?w przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalajAi?? rozpoznaAi?? urzAi??dzenie uA?ytkownika i odpowiednio wyAi??wietliAi?? stronAi?? internetowAi?? dostosowanAi?? do jego indywidualnych preferencji. ai??zCookiesai??? zazwyczaj zawierajAi?? nazwAi?? strony internetowej z ktA?rej pochodzAi??, czas przechowywania ich na urzAi??dzeniu koAi??cowym oraz unikalny numer.

Do czego uA?ywamy plikA?w ai??zcookiesai????

Pliki ai??zcookiesai??? uA?ywane sAi?? w celu dostosowania zawartoAi??ci stron internetowych do preferencji uA?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. UA?ywane sAi?? rA?wnieA? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktA?re pomagajAi?? zrozumieAi?? w jaki sposA?b uA?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umoA?liwia ulepszanie ich struktury i zawartoAi??ci, z wyAi??Ai??czeniem personalnej identyfikacji uA?ytkownika.

Jakich plikA?w ai??zcookiesai??? uA?ywamy?

Stosowane sAi?? dwa rodzaje plikA?w ai??zcookiesai??? ai??i?? ai??zsesyjneai??? oraz ai??zstaAi??eai???. Pierwsze z nich sAi?? plikami tymczasowymi, ktA?re pozostajAi?? na urzAi??dzeniu uA?ytkownika, aA? do wylogowania ze strony internetowej lub wyAi??Ai??czenia oprogramowania (przeglAi??darki internetowej). ai??zStaAi??eai??? pliki pozostajAi?? na urzAi??dzeniu uA?ytkownika przez czas okreAi??lony w parametrach plikA?w ai??zcookiesai??? albo do momentu ich rAi??cznego usuniAi??cia przez uA?ytkownika.
Pliki ai??zcookiesai??? wykorzystywane przez partnerA?w operatora strony internetowej, w tym w szczegA?lnoAi??ci uA?ytkownikA?w strony internetowej, podlegajAi?? ich wAi??asnej polityce prywatnoAi??ci.

Czy pliki ai??zcookiesai??? zawierajAi?? dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy uA?yciu plikA?w ai??zcookiesai??? mogAi?? byAi?? zbierane wyAi??Ai??cznie w celu wykonywania okreAi??lonych funkcji na rzecz uA?ytkownika. Takie dane sAi?? zaszyfrowane w sposA?b uniemoA?liwiajAi??cy dostAi??p do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plikA?w ai??zcookiesai???

Standardowo oprogramowanie sAi??uA?Ai??ce do przeglAi??dania stron internetowych domyAi??lnie dopuszcza umieszczanie plikA?w ai??zcookiesai??? na urzAi??dzeniu koAi??cowym. Ustawienia te mogAi?? zostaAi?? zmienione w taki sposA?b, aby blokowaAi?? automatycznAi?? obsAi??ugAi?? plikA?w ai??zcookiesai??? w ustawieniach przeglAi??darki internetowej bAi??dA? informowaAi?? o ich kaA?dorazowym przesAi??aniu na urzAi??dzenie uA?ytkownika. SzczegA?Ai??owe informacje o moA?liwoAi??ci i sposobach obsAi??ugi plikA?w ai??zcookiesai??? dostAi??pne sAi?? w ustawieniach oprogramowania (przeglAi??darki internetowej).
Ograniczenie stosowania plikA?w ai??zcookiesai???, moA?e wpAi??ynAi??Ai?? na niektA?re funkcjonalnoAi??ci dostAi??pne na stronie internetowej.

Jak wyAi??Ai??czyAi?? cookies?

Dla przeglAi??darki Firefox: wiAi??cej o ustawieniach

Dla przeglAi??darki Google Chrome: wiAi??cej o ustawieniach google chrome

Dla przeglAi??darki Internet Explorer 9: wiAi??cej o ustawieniach