O Nas

Kancelaria Adwokacka adwokata JarosA�awa Piekara zapewnia kompleksowA� pomoc prawnA� na terenie caA�ej Polski, w peA�nym zakresie: od duA?ych projektA?w inwestycyjnych po sprawy krA?tkoterminowe. Prowadzimy zarA?wno staA�A� obsA�ugA� prawnA� przedsiA�biorcA?w, jak i udzielamy jednostkowych porad prawnych. Reprezentujemy KlientA?w w sporach sA�dowych i negocjacjach. Oferujemy pomoc prawnA� takA?e w jA�zykach obcych: angielskim i niemieckim.

Aswiadczymy pomoc prawnA� przekonani, A?e sukces naszych KlientA?w jest naszym sukcesem, a nasz sukces a�� sukcesem naszych KlientA?w. Naszym celem nadrzA�dnym jest optymalna realizacja interesA?w Klienta w kontekA�cie problemu prawnego, z jakim siA� do nas zwraca i celu, jaki pragnie osiA�gnA�A�.

05_Kancelaria_1_bw PoszukujA�c wA�aA�ciwego rozwiA�zania prawnego mamy na uwadze indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta na tle realiA?w, przy czym sugerujemy zawsze rozwiA�zania racjonalne i bezpieczne prawnie, a przy tym moA?liwie tanie i szybkie. Nie zadowala nas rozwiA�zanie partykularnego zagadnienia, lecz proponujemy rozwiA�zania o charakterze kompleksowym.

Historia Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata JarosA�awa Piekara dziaA�a nieprzerwanie od poczA�tku kwietnia 2006 roku. Od tego czasu prowadzimy staA�A� obsA�ugA� prawnA� szeregu podmiotA?w gospodarczych, pomogliA�my zrealizowaA� kilka znaczA�cych projektA?w inwestycyjnych, reprezentowaliA�my KlientA?w w dziesiA�tkach spraw sA�dowych, administracyjnych i sA�dowo-administracyjnych, sporzA�dziliA�my wiele opinii prawnych oraz projektA?w dokumentA?w, a takA?e udzielaliA�my jednorazowych porad prawnych.

Adwokat

JarosA�aw Piekar jest absolwentem WydziaA�u Prawa i Administracji Uniwersytetu JagielloA�skiego w Krakowie. Dyplom magistra prawa uzyskaA� z wynikiem bardzo dobrym. AplikacjA� adwokackA� adwokat JarosA�aw Piekar odbyA� w latach 2002-2005. Egzamin adwokacki zA�oA?yA� w grudniu 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym. Od stycznia 2006 roku jest wpisany na listA� adwokatA?w OkrA�gowej Izby Adwokackiej w Krakowie, zaA� od kwietnia 2006 roku prowadzi indywidualnA� kancelariA� adwokackA�. Adwokat JarosA�aw Piekar wA�ada biegle jA�zykiem angielskim oraz posiada bardzo dobrA� znajomoA�A� jA�zyka niemieckiego. Prowadzi obsA�ugA� prawnA� w obydwu tych jA�zykach.

ZespA?A� / wspA?A�praca

06_Kancelaria_2_bwCelem zapewnienia Klientom kompleksowej i szybkiej obsA�ugi prawnej Kancelaria posiada wA�asny personel oraz wspA?A�pracuje z kancelariami notarialnymi, adwokackimi, radcowskimi, tA�umaczami przysiA�gA�ymi (zwA�aszcza jA�zyka angielskiego, niemieckiego i hebrajskiego), doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz geodetami.

PoufnoA�A�

KaA?dy zwracajA�cy siA� do nas Klient moA?e liczyA� na to, A?e zostanie wysA�uchany z uwagA� i szacunkiem, w warunkach pozwalajA�cych na zachowanie peA�nej dyskrecji. PoufnoA�A� powierzonych informacji bA�dzie zachowana przy zastosowaniu rygorystycznych zasad obowiA�zujA�cych adwokatA?w.