O Nas

Kancelaria Adwokacka adwokata JarosAi??awa Piekara zapewnia kompleksowAi?? pomoc prawnAi?? na terenie caAi??ej Polski, w peAi??nym zakresie: od duA?ych projektA?w inwestycyjnych po sprawy krA?tkoterminowe. Prowadzimy zarA?wno staAi??Ai?? obsAi??ugAi?? prawnAi?? przedsiAi??biorcA?w, jak i udzielamy jednostkowych porad prawnych. Reprezentujemy KlientA?w w sporach sAi??dowych i negocjacjach. Oferujemy pomoc prawnAi?? takA?e w jAi??zykach obcych: angielskim i niemieckim.

Aswiadczymy pomoc prawnAi?? przekonani, A?e sukces naszych KlientA?w jest naszym sukcesem, a nasz sukces ai??i?? sukcesem naszych KlientA?w. Naszym celem nadrzAi??dnym jest optymalna realizacja interesA?w Klienta w kontekAi??cie problemu prawnego, z jakim siAi?? do nas zwraca i celu, jaki pragnie osiAi??gnAi??Ai??.

05_Kancelaria_1_bw PoszukujAi??c wAi??aAi??ciwego rozwiAi??zania prawnego mamy na uwadze indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta na tle realiA?w, przy czym sugerujemy zawsze rozwiAi??zania racjonalne i bezpieczne prawnie, a przy tym moA?liwie tanie i szybkie. Nie zadowala nas rozwiAi??zanie partykularnego zagadnienia, lecz proponujemy rozwiAi??zania o charakterze kompleksowym.
help with college homework

Historia Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata JarosAi??awa Piekara dziaAi??a nieprzerwanie od poczAi??tku kwietnia 2006 roku. Od tego czasu prowadzimy staAi??Ai?? obsAi??ugAi?? prawnAi?? szeregu podmiotA?w gospodarczych, pomogliAi??my zrealizowaAi?? kilka znaczAi??cych projektA?w inwestycyjnych, reprezentowaliAi??my KlientA?w w dziesiAi??tkach spraw sAi??dowych, administracyjnych i sAi??dowo-administracyjnych, sporzAi??dziliAi??my wiele opinii prawnych oraz projektA?w dokumentA?w, a takA?e udzielaliAi??my jednorazowych porad prawnych.

Adwokat

JarosAi??aw Piekar jest absolwentem WydziaAi??u Prawa i Administracji Uniwersytetu JagielloAi??skiego w Krakowie. Dyplom magistra prawa uzyskaAi?? z wynikiem bardzo dobrym. AplikacjAi?? adwokackAi?? adwokat JarosAi??aw Piekar odbyAi?? w latach 2002-2005. Egzamin adwokacki zAi??oA?yAi?? w grudniu 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym. Od stycznia 2006 roku jest wpisany na listAi?? adwokatA?w OkrAi??gowej Izby Adwokackiej w Krakowie, zaAi?? od kwietnia 2006 roku prowadzi indywidualnAi?? kancelariAi?? adwokackAi??. Adwokat JarosAi??aw Piekar wAi??ada biegle jAi??zykiem angielskim oraz posiada bardzo dobrAi?? znajomoAi??Ai?? jAi??zyka niemieckiego. Prowadzi obsAi??ugAi?? prawnAi?? w obydwu tych jAi??zykach.

ZespA?Ai?? / wspA?Ai??praca

06_Kancelaria_2_bwCelem zapewnienia Klientom kompleksowej i szybkiej obsAi??ugi prawnej Kancelaria posiada wAi??asny personel oraz wspA?Ai??pracuje z kancelariami notarialnymi, adwokackimi, radcowskimi, tAi??umaczami przysiAi??gAi??ymi (zwAi??aszcza jAi??zyka angielskiego, niemieckiego i hebrajskiego), doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami oraz geodetami.

PoufnoAi??Ai??

KaA?dy zwracajAi??cy siAi?? do nas Klient moA?e liczyAi?? na to, A?e zostanie wysAi??uchany z uwagAi?? i szacunkiem, w warunkach pozwalajAi??cych na zachowanie peAi??nej dyskrecji. PoufnoAi??Ai?? powierzonych informacji bAi??dzie zachowana przy zastosowaniu rygorystycznych zasad obowiAi??zujAi??cych adwokatA?w.