+48 12 422 09 70 sekretariat@jpiekar.pl ul. Rakowicka 93/5, Kraków

Obsługa prawna

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksową stałą obsługę prawną w pełnym zakresie działalności gospodarczej oraz w ramach procesów inwestycyjnych, w tym realizowanych przez nie-przedsiębiorców. Naszym Klientom oferujemy pomoc, między innymi, w:

  • zakładaniu i rejestracji spółek,
  • uzyskiwaniu decyzji (w tym zezwoleń i koncesji) wymaganych dla prowadzenia działalności lub realizacji projektów,
  • sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów i pism,
  • badaniu stanu prawnego nieruchomości i przedsiębiorstw,
  • reprezentowaniu przed sądami i organami administracji,
  • prowadzeniu korespondencji.

Na stałe współpracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi i finansowymi, tłumaczami, rzeczoznawcami, geodetami i specjalistami z innych dziedzin – nam ułatwia to pracę, a naszym Klientom oszczędza czas i koszty.

Reprezentacja przed sądami i organami

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami, sądami administracyjnymi i organami administracji rządowej i samorządowej w pełnym zakresie uprawnień adwokackich. Występujemy na rozprawach i posiedzeniach, sporządzamy potrzebne pisma, dbamy o zachowanie terminów. Każdorazowo doradzamy odnośnie do strategii i kierunku prowadzenia sprawy, uwzględniając cele i interesy Klienta oraz ryzyka i ograniczenia wynikające ze stanu prawnego i faktycznego sprawy. W zależności od stanu zaawansowania sprawy, z którą zgłasza się Klient, możemy reprezentować Jego interesy zarówno od etapu przedprocesowego, jak i od dowolnego późniejszego momentu postępowania.

Opinie prawne

Na prośbę Klienta analizujemy przedstawione nam stany prawne i faktyczne oraz sporządzamy opinie prawne dotyczące zaprezentowanych problemów lub zagadnień prawnych. W szczególności, sporządzamy opinie zgodne z wymaganiami banków dla potrzeb kredytowych, prowadzimy badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości i przedsiębiorstw (tzw. due diligence), opiniujemy dokumentację przed wszczęciem postępowania, oceniamy zasadność dochodzenia praw i roszczeń na drodze sądowej lub administracyjnej, wskazując na ryzyka oraz na przewidywany czas trwania i koszty ewentualnego procesu. Formę opinii (ustną, elektroniczną lub pisemną) określa Klient.

Porady prawne

Jeżeli Klient jest zainteresowany wyłącznie uzyskaniem porady prawnej, staramy się przedstawić ją w taki sposób, by Klient uzyskał niezbędną orientację w całokształcie sprawy oraz był w stanie ocenić jej istotne słabe i mocne punkty i możliwości jej poprowadzenia bez udziału profesjonalnego pełnomocnika. W wypadku późniejszego zlecenia nam poprowadzenia takiej sprawy, koszt porady prawnej wchodzi w zakres całkowitego wynagrodzenia za jej poprowadzenie.

Negocjacje

Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkiego rodzaju negocjacjach. Z góry ustalamy z Klientem jego interesy i oczekiwania, brzegowe warunki ustępstw oraz ogólną strategię negocjacji. Negocjacje prowadzimy tak, by zoptymalizować korzyści dla naszego Klienta, działając zawsze wyłącznie w ramach udzielonych pełnomocnictw i instrukcji.

Cudzoziemcy

W naszej Kancelarii szczególną wagę przywiązujemy do obsługi prawnej cudzoziemców, w tym osób pochodzenia polskiego. Zarówno tych, którzy pobyt w naszym kraju traktują jako jeden z etapów swojego życia czy kariery, jak i tych, którzy wiążą z Polską plany długoterminowe. Prowadzimy sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego. Pomagamy cudzoziemcom we wszelkich sprawach prawnych, w tym w zakresie zezwoleń na zamieszkanie lub osiedlenie się, zezwoleń na pracę, pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i wielu innych. Komunikujemy się w kilku językach obcych.