Pro bono

Adwokat Jarosław Piekar angażuje się w działalność pro bono. Kilkakrotnie brał udział w dniach bezpłatnych porad prawnych. W Kopance koło Skawiny udzielał porad prawnych powodzianom poszkodowanym w roku 2010. Od początku istnienia stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona w Lanckoronie wspiera je od strony prawnej; społecznie pełni także funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia.